Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Μέριμνα για τους εργαζόμενους

Α+ | A-
Ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι ένα βασικό συστατικό του κυρίαρχου στόχους μας και εκφράζεται στην πράξη με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους δικούς μας καταρχήν ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Η μέριμνα για την ασφάλεια και το «καλώς έχειν» των εργαζομένων μας ήταν ανέκαθεν η κύρια προτεραιότητα της στρατηγικής μας και καθοδήγησε την κοινωνική μας πολιτική από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Σήμερα, ωστόσο, εκτός από τους δικούς μας εργαζόμενους ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων απασχολείται έμμεσα προσφέροντας υπηρεσίες είτε σε συνεχή είτε σε περιοδική βάση.

Αναδεικνύοντας την ασφάλεια ως πρώτη προτεραιότητα για το «καλώς έχειν» όλων των εργαζομένων γίνεται σαφές ότι όλη η προσπάθειά μας για την υλοποίηση των δεσμεύσεων και την εφαρμογή των εταιρικών αξιών στην πράξη είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κανένα ατύχημα σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI