Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Μέριμνα για την Κοινωνία

Α+ | A-

Το τσιμέντο είναι ένα βασικό υλικό για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σχεδόν όλο το τσιμέντο χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκυροδέματος, το οποίο παράγεται με την ανάμιξη τσιμέντου με άμμο και νερό.

Το σκυρόδεμα είναι ένα ζωτικό υλικό που υποστηρίζει τη σύγχρονη ανθρώπινη ζωή. Χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη σειρά από εφαρμογές και ειδικότερα για την κατασκευή:

  • κατοικιών, γραφείων και άλλων χώρων διαβίωσης
  • δρόμων 
  • σιδηροδρόμων 
  • αεροδρομίων 
  • γεφυρών, φραγμάτων και άλλων έργων

Το σκυρόδεμα έχει αναχθεί στο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο κατασκευαστικό υλικό και είναι το δεύτερο, μετά το νερό, σε κατανάλωση στον κόσμο, καθώς είναι ένα υλικό με μοναδικά χαρακτηριστικά: 

  • εύκολο και ασφαλές στη χρήση 
  • παίρνει οποιαδήποτε μορφή 
  • έχει μεγάλη συμπιεστική δύναμη 
  • είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
  • είναι οικονομικό και έχει σταθερή προμήθεια

 

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI