Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Τοπικές κοινότητες

Α+ | A-

Λειτουργούμε σε ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον, ωστόσο μοιραζόμαστε κοινές αξίες και επιδιώξεις. Για εμάς έχει σημασία να σκεφτόμαστε παγκόσμια, αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουμε δράση σε τοπικό επίπεδο. Η εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, η οποία περιλαμβάνει τη διαβούλευση με τους συμ-μετόχους μας και τη συλλογική δράση.

Οι συνεργασίες μας συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο, μέσω της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και ευρύτερα, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση της κάθε κοινότητας στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Το 2015 δεσμευτήκαμε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, μια σύμπραξη μεταξύ των επιχειρηματικών ηγετών και της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των προοπτικών απασχόλησης των νέων.

Τοπικές ομάδες διαλόγου και διαβούλευσης οργανώνονται ετησίως και ζητείται ανατροφοδότηση από τοπικούς συμ-μετόχους για τα προγράμματά μας, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν και να εξεταστούν νέες ευκαιρίες σύμπραξης.

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI