Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Απολογισμός EKE & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Α+ | A-
  2017
Διαβάστε
online τον Απολογισμό

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2017 (PDF 7 MB)

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2017 – ΣΥΝΟΨΗ
(PDF 10,4 MB)

 

2016

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2016
Διαβάστε Online τον Απολογισμό.

2015

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2015
Διαβάστε Online τον Απολογισμό.

2014

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2014
Διαβάστε Online τον Απολογισμό.

2013

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013
Διαβάστε Online τον Απολογισμό.

2012

1ος Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2012
Διαβάστε Online τον Απολογισμό.

2011

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011
Διαβάστε Online τον Απολογισμό.

2010

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 (PDF 19,2 MB)
Διαβάστε Online τον Απολογισμό.

2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 (PDF 2,5 MB)
Διαβάστε Online τον Απολογισμό

2008

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008 (PDF 3,7 MB)
Διαβάστε Online τον Απολογισμό

2007

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007 (PDF 3,30 MB)

2006

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 (PDF 5,15 MB)

2005

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2005 (PDF 2,6 MB)

 

Download Acrobat Reader here

 
 
 

Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI