Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Τιτάνα

Α+ | A-

Η οικειοθελής δέσμευση του Τιτάνα να ενσωματώνει την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις αρχές βιωσιμότητας στις δραστηριότητές του συνδέεται με μια μακρόχρονη εμπειρία και ταυτόχρονα με μια σταθερά θεμελιωμένη πεποίθηση ότι αυτό αποτελεί καλή επιχειρηματική πρακτική, καθώς επίσης και ηθικό ζήτημα.

Η ΕΚΕ επομένως αποτελεί βασικό στοιχείο του κυρίαρχου στόχου του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και μία από τις εταιρικές αξίες του. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΕ ορίζεται ως το να «κάνουμε -όσο το δυνατόν- λιγότερο κακό και -όσο το δυνατόν- περισσότερο καλό», ή αλλιώς ως:

  • Μέριμνα για τους εργαζόμενους
  • Σεβασμός και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων
  • Λειτουργία ως ενεργό μέλος της κοινωνίας
  • Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI