Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

Προκλήσεις και προτεραιότητες

Α+ | A-

Το τσιμέντο είναι ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα υλικά στον πλανήτη μας. Η παραγωγή τσιμέντου είναι μια διαδικασία που συνεπάγεται εντατική κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων με περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τόσο τοπικές όσο και παγκόσμιες.

  • Οι βασικές προκλήσεις που καθορίζονται από τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα

Ως πολύ-περιφερειακή επιχείρηση, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτουργεί σε διαφορετικές αγορές, με διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, καλύπτοντας τέσσερις ηπείρους.

Γι’ αυτό το λόγο, μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι η μετάδοση των θεμελιωδών αξιών και αρχών, των πρακτικών, δεξιοτήτων και προτύπων του Ομίλου σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες, σε όλες τις γεωγραφικά διάσπαρτες δραστηριότητές του.

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI