Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Δεσμεύσεις σε πρότυπα και πρωτοβουλίες

Α+ | A-

Οι δεσµεύσεις που έχει αναλάβει ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ ευθυγραµµισµένες µε τις αξίες, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις προτεραιότητές του περιλαµβάνουν:


2002
 

2003
 

2003
 

2004
 

2008
 

2010
 

2012
 

2015
 

2015
 

2015
 

2016
 

2018
 

 

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI