Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αλβανία
2016
«Ενισχύουμε την οικογένεια στην κοινότητα της Thumane»

Στην πρωτοβουλία αυτή, που διοργανώθηκε από το εργοστάσιο τσιμέντου Antea και απευθυνόταν σε παιδιά από την κοινότητα της Thumane, των οποίων οι οικογένειες δεν μπορούν να τα φροντίσουν, συμμετείχαν 47 παιδιά από 19 οικογένειες. Στα παιδιά προσφέρθηκαν υπηρεσίες που θα διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην επιβίωση και την ανάπτυξη, ενώ στους γονείς προσφέρθηκαν υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να παρέχουν την κατάλληλη γονική φροντίδα.

Ο σκοπός του έργου αυτού, που ξεκίνησε ως ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους αλλά κατόπιν παρατάθηκε και ακόμα συνεχίζεται, είναι να ενισχυθεί η θέση των οικογενειών που έχουν παιδιά από 0-18 ετών και που ζουν κάτω από δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ούτως ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους και να τα μεγαλώνουν μέσα σ’ ένα σωστό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI