Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αίγυπτο
2016
Ανακαίνιση και συντήρηση του Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου του Wadi El Kamar

Όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΕΚΕ του εργοστασίου τσιμέντου Alexandria, η ανακαίνιση του Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου του Wadi El Kamar αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Τιτάνα στην Αίγυπτο και αναμένεται να ωφελήσει 1.280 μαθητές και 54 εργαζόμενους.

Το κεντρικό κτίριο του σχολείου χτίστηκε το 1979, ενώ ένα δεύτερο χτίστηκε το 1984. Οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν μέση χωρητικότητα 47 μαθητών. Δεν είχαν γίνει παλαιότερα ανακαινίσεις από κυβερνητικές αρχές και οποιαδήποτε συντήρηση είχε γίνει από τη διεύθυνση του σχολείου. Στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλα δημοτικά σχολεία.

  1. Έγινε συντονισμός με μια ΜΚΟ (Τμήματα Συνεργασίας και Μηχανικών) για επίσκεψη στο σχολείο και την εκπόνηση μελέτης από την Εκπαιδευτική Αρχή της Αλεξάνδρειας.
  2. Τα αποτελέσματα της επίσκεψης και της μελέτης καθώς και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός κοινοποιήθηκαν στην επιτροπή ΕΚΕ του εργοστασίου τσιμέντου Alexandria.
  3. Συνεργασία μέσω της Ομάδας Πολιτικών Μηχανικών του Τιτάνα στην Αίγυπτο με εργολάβο εμπιστοσύνης από τη γύρω περιοχή, για να προχωρήσει η ανακαίνιση χρησιμοποιώντας τοπικούς εργάτες.

Συντονισμός με την Αρχή Εκπαιδευτικών Κτιρίων της Αλεξάνδρειας, η οποία θα επιβλέπει το έργο καθώς και με το στρατό, ο οποίος θα προσφέρει υποστήριξη σε ορισμένα σύνθετα έργα μηχανικής. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2017, με ημερομηνία έναρξης για το σχολείο τον Σεπτέμβριο του 2017.

Το έργο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τη σύμπραξη με τους κύριους εξωτερικούς συμ-μετόχους, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους μαθητές και το προσωπικό.

 Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI