Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΜΕΤΟΧΟΙ & EIΔΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, AKAΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Κόσοβο
2016
«Παράλληλες δραστηριότητες για μαθητές», στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (LAB)

Κάτω από την ομπρέλα του Εργαστηρίου Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (LAB), ξεκινήσαμε τις «Παράλληλες δραστηριότητες για μαθητές». Το πρόγραμμα εστίασε στην εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά, μέσα από την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας, της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της εξοικείωσης με την πληροφορική.

Η δραστηριότητα αυτή διοργανώθηκε σε συνεργασία με το LAB και χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό του εργοστασίου τσιμέντου Sharr. Υπογράφηκε μνημόνιο που ορίζει το πεδίο της συνεργασίας μεταξύ των τριών μερών: του εργοστασίου τσιμέντου Sharr, του LAB και του Δήμου και του υπουργείου Παιδείας. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί το 2017 στον τομέα της πληροφορικής, του περιβάλλοντος, και της υγείας και της ασφάλειας. Ο κύριος στόχος των «Παράλληλων δραστηριοτήτων για μαθητές» είναι να εισαχθούν οι μαθητές σ’ ένα νέο πεδίο ενδιαφέροντος, προκειμένου να αυξήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη δυνατότητα απασχόλησής τους.Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI