Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κόσοβο
2016
«Δασοκομία», στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (LAB)

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη της διαχείρισης των δασών και της αειφορίας με την εφαρμογή της δασοκομίας – της πρακτικής ελέγχου της εγκατάστασης, της ανάπτυξης, της σύνθεσης, της υγείας και της ποιότητας των δασών για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών. Πρόσθετα οφέλη περιλαμβάνουν τη μείωση της ανεργίας στις αγροτικές περιοχές και την πρόληψη της παράνομης υλοτομίας, η οποία είναι σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο στη βιώσιμη διαχείριση των δασών στο Κόσοβο.

Οι κύριες δραστηριότητες της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση βιομάζας ξύλου για την παραγωγή ενέργειας. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, το 2015 περίπου 84 m³ καυσόξυλων διατέθηκαν σε 20 τοπικά νοικοκυριά για θέρμανση και μαγείρεμα, ενώ 120 m³ ροκανίδια δόθηκαν ως δωρεά στο δημοτικό σχολείο του Gorance για θέρμανση. Το 2016 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του LAB, του εργοστασίου τσιμέντου Sharr, της BOPAL (της ανεξάρτητης τοπικής επιτροπής, πρώην ILAB) και του δήμου του Hani i Elezit για την αγορά μηχανήματος παραγωγής ροκανιδιού που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταποίηση του ξύλου που θα προέρχεται από τη δασοκομία.

Με την οικονομική υποστήριξη που παρέχεται από το εργοστάσιο τσιμέντου Sharr, το LAB ξεκίνησε ένα πρόγραμμα δασοκομίας για την αραίωση και τον καθαρισμό 20 εκταρίων δασικής έκτασης που χρήζει δασοκομίας. Το πρόγραμμα αραίωσης συμβάλλει στην αύξηση της συνολικής αξίας του δάσους και ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τη χρήση βιομάζας ξύλου για την παραγωγή ενέργειας. Σημαντικά οφέλη αυτού του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση και η χρήση βιομάζας ξύλου, η χρήση τοπικών ανανεώσιμων πηγών βιομάζας ξύλου για την παραγωγή ενέργειας και η μείωση των εκπομπών CO₂ στην ατμόσφαιρα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI