Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
2016
10ος ετήσιος καθαρισμός του Catawba Creek

Ο καθαρισμός του Catawba Creek, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθέτησε ένα ρυάκι» της πολιτείας της Virginia και διανύει φέτος τη δέκατη χρονιά του, είναι μία ετήσια δράση, κατά την οποία υπάλληλοι του εργοστασίου τσιμέντου Roanoke και εθελοντές από την τοπική κοινότητα διαθέτουν τον χρόνο τους για να καθαρίσουν την περιοχή γύρω από το Catawba Creek καθώς και το ίδιο το ρυάκι. Φέτος, οι εθελοντές μάζεψαν απορρίμματα από το Catawba Road. Η προσπάθεια των εθελοντών επηρεάζει σημαντικά το εργοστάσιο και την κοινότητα μέσα από τη βελτίωση του οικοσυστήματος.Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI