Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
2016
Energy Star®

Το 2006, ο TΙΤΑΝ στις ΗΠΑ αναζητούσε έναν βιομηχανικό εταίρο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές μας προσπάθειες και να παρέχει μια αξιολόγηση από τρίτους των επιδόσεών μας. Έτσι, ο ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να συνεργαστεί με την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Energy Star®, ο ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ συμφωνεί να υποβληθεί σε ανεξάρτητη παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσής του και αξιολογήσεις της περιβαλλοντικής του συμμόρφωσης. Η πιστοποίηση Energy Star χορηγείται μόνο σε εργοστάσια τσιμέντου που αποδεικνύουν πως η ενεργειακή τους απόδοση συγκαταλέγεται στο ανώτατο 25% του συνόλου των εργοστασίων και πως έχουν άμεμπτο περιβαλλοντικό μητρώο. Το 2016, το εργοστάσιο τσιμέντου Roanoke έγινε το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου στην ιστορία του προγράμματος Energy Star Industrial που έλαβε πιστοποίηση για δέκα συνεχόμενα χρόνια. Πρόκειται για αξιόλογο επίτευγμα που λέει πολλά, τόσο για το πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας όσο και για την περιβαλλοντική συμμόρφωση της εταιρίας. Τον Ιανουάριο του 2015, η εταιρία ξεκίνησε το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας του Τιτάνα, διορίζοντας ενεργειακό διευθυντή εταιρικού επιπέδου πλήρους απασχόλησης. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας του Τιτάνα βασίστηκε στα ισχυρά εργαλεία που παρέχει το πρόγραμμα Energy Star®, καθώς και στη δομή του IS0 50001.

Αυτό το σύστημα διαχείρισης επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές της ενεργειακής μας κατανάλωσης από τις προμήθειες έως την αξιοπιστία, κι από τη συντήρηση έως τις λειτουργικές βελτιώσεις. Ένας άλλος βασικός στόχος του προγράμματός μας είναι η διαχείριση της μέγιστης επιβάρυνσης και η αντιμετώπιση της ζήτησης έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους, ενώ παράλληλα βοηθούν τους παρόχους δικτύων ηλεκτροδότησης να διαχειρίζονται τους φυσικούς πόρους. Ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές, επετεύχθη η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σχεδόν κατά 9%, συμπεριλαμβανομένων όλων των καυσίμων, των καυσίμων λατομείων και της ηλεκτρικής ενέργειας.
Link: http://www.roanoke.com/business/news/from-gritty-to-green-roanoke-cement-earns-th-straight-award/article_b3d6ec8e-fe4d-51a2-b01a-a67a7e0061d6.htmlΑπολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI