Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βουλγαρία
2016
Πρωτοβουλία «Υιοθετούμε τον ποταμό Zlatna Panega»

Το 2016, η τσιμεντοβιομηχανία Zlatna υποστήριξε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

  1. Καθαρισμός του ποταμού και εμπλουτισμός του με ψάρια: Καθαρισμός της κοίτης και των οχθών του ποταμού Zlatna Panega. Χρήση των απορριμμάτων ως δευτερογενές καύσιμο στους κλιβάνους τσιμέντου. Εμπλουτισμός του ποταμού με δέκα χιλιάδες νεογέννητα ψάρια της βαλκανικής πέστροφας (Salmo trutta fario), ενός απειλούμενου με εξαφάνιση είδους. Ο εμπλουτισμός έγινε από εθελοντές του αλιευτικού συλλόγου «Οι γέρικες βίδρες». Η πρωτοβουλία αυτή θα επαναληφθεί το 2017.
  2. Βιοπαρακολούθηση του ποταμού: Ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της βιολογικής παρακολούθησης σε Ισλανδία, ΕΕ και Βουλγαρία. Ανάπτυξη και προσαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη μεθοδολογία περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολούθησης. Αγορά ειδικού εξοπλισμού. Παρακολούθηση των υδάτων του ποταμού και της βιοποικιλότητας από μαθητές της 4ης έως και της 12ης τάξης μέσω της μέτρησης του pH, της περιεκτικότητας σε διαλυμένο οξυγόνο και της ταχύτητας των υδάτων. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο 11 μηνών.
  3. Το έργο «Η αλλαγή ξεκινάει με εμάς»: Επιλογή νέων με ηγετικές ικανότητες. Δημιουργία ομάδων δράσης. Συζήτηση, επιλογή και προγραμματισμός ενός έργου που επηρεάζει θετικά την τοπική κοινότητα. Διάφορες εκπαιδευτικές συναντήσεις υπό την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων στην ανάπτυξη των νέων. Εκτέλεση των ακόλουθων ιδεών για μελλοντικά έργα: κατασκευή υπαίθριου γυμναστηρίου στο χωριό Oreshene, ανακαίνιση της παιδικής χαράς στο χωριό Zlatna Panega, καθαρισμός, καλλιέργεια και περιφράξεις του πάρκου στο χωριό Brestnitsa.

Τα πολλά οφέλη αυτής της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν: την αύξηση της ευαισθητοποίησης και του ενδιαφέροντος για τα περιβαλλοντικά ζητήματα στην περιοχή. Την προστασία της βιοποικιλότητας. Τη δημιουργία μια στέρεης βάσης για τη μελλοντική ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντικών ομάδων που θα παρακολουθούν την κατάσταση του ποταμού. Την ενίσχυση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής. Τον εντοπισμό δυναμικών νέων ανθρώπων, μελών της κοινότητας, ως ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μικροεπιχειρήσεων. Εμφύσηση στους ντόπιους νέους της πεποίθησης πως μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την αλλαγή.Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI