Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κόσοβο
2016
Πιστοποίηση «SA 8000»

Το εργοστάσιο τσιμέντου Sharr ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης και στις 25 Απριλίου 2016 ήταν η πρώτη εταιρία στο Κόσοβο που έλαβε την πιστοποίηση Social Accountability Standard SA8000: 2008 από την Eurocert, οργανισμό πιστοποίησης του International Social Accountability International.

Το πρότυπο SA8000 είναι το κορυφαίο πρότυπο κοινωνικής πιστοποίησης για εργοστάσια και οργανισμούς ανά τον κόσμο. Ιδρύθηκε από το Social Accountability International το 1997 ως πρωτοβουλία πολλών συμ-μετόχων. Με τα χρόνια, το Πρότυπο έχει εξελιχθεί σε ένα γενικό πλαίσιο που βοηθά τους πιστοποιημένους οργανισμούς να επιδείξουν την αφοσίωσή τους στη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων σε διαφορετικές βιομηχανίες και σε οποιαδήποτε χώρα.Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI