Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Τουρκία
2016
Ποδήλατα για παιδιά

Σε μια προσπάθεια να προσφέρει στην τοπική κοινότητα, ο ΤΙΤΑΝ στην Τουρκία διοργάνωσε διαγωνισμό για μαθητές ηλικίας πέντε έως έξι ετών στην πόλη Artova. Δόθηκαν 33 ποδήλατα στους νικητές.Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI