Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Συνέργειες

Α+ | A-

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των κοινών στόχων, της συνεργασίας και της υποστήριξης των νέων, που αποτελούν το μέλλον μας. Τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε επεκτείνει τις δραστηριότητές μας με τους συμ-μετόχους μας, ώστε να συμβάλουμε στην επίτευξη θετικών αλλαγών και στην κοινωνική ένταξη των νέων.

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιδιώκουμε την ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους συμ-μετόχους μας»,
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, Ομίλου ΤΙΤΑΝ
Source: Collaboration for Change leaflet

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI