Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Α+ | A-

Η σύμπραξη με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμ-μετόχους αποτελεί τον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε και συνδέεται άμεσα με τις αξίες και την εστίασή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Προσέγγιση πέντε βημάτων για τη σύμπραξη με τους συμ-μετόχους:

 

Οι Συμ-μέτοχοι μας

Καθορίζουμε τους συμ-μετόχους σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ΑΑ 1000 SES για τη Διαβούλευση και τη Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους και υιοθετούμε τις τρεις κύριες αρχές της συμμετοχικότητας, της ουσιαστικότητας και της ανταπόκρισης, για να κατευθύνουμε τη διαδικασία σε επίπεδο τοπικό και Ομίλου.

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI