Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Συνάντηση Ενδιαφερομένων Πολιτών

Α+ | A-

Η σύμπραξη με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί μακροπρόθεσμη πρακτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής και των ενεργειών του στον τομέα της ΕΚΕ.

Ο ΤΙΤΑΝ υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει εθελοντικά υιοθετήσει ανέλαβε μια καινοτόμο πρωτοβουλία με την πραγματοποίηση του Φόρουμ (Συνάντηση) Ενδιαφερομένων Πολιτών.

Το 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών (First Stakeholders’ Forum), σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στον Τιτάνα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στο Καμάρι, με τη συμμετοχή πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, μετόχων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Την 1η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκαν δύο Συναντήσεις Ενδιαφερομένων Πολιτών στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελευσίνα και στο Καμάρι.

Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI