Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Ελευσίνα 2010

Α+ | A-

Η ευρύτερη ενεργός συμμετοχή της Κοινωνίας και της Επιχειρηματικής Κοινότητας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των συνεχώς μεταβαλλόμενων παγκόσμιων αλλά και τοπικών συνθηκών.

Αυτή η αντίληψη οδήγησε την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στη διοργάνωση μιας συνάντησης – διαβούλευσης στο Εργοστάσιο Ελευσίνας το πρωί της 1ης Μαρτίου 2010, μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τοπικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και της Διοίκησης του Τιτάνα) για να συζητηθεί μια σειρά από κρίσιμα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

 

Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI