Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Καμάρι 2010

Α+ | A-

Η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης προϋποθέτει σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη και συνεχή ενθάρρυνση του συλλογικού έργου στα κοινά θέματα και του εθελοντισμού στα κοινωνικά.

Αυτός υπήρξε ο στόχος των απογευματινών εργασιών της πρώτης συνάντησης μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων μερών της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου, που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2010 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του Τιτάνα στο Καμάρι. Συγκεκριμένα, παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι και Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μαγούλας, Μάνδρας και Δερβενοχωρίων, εκπρόσωποι σημαντικών Επιχειρήσεων της περιοχής, πέραν του Τιτάνα (ΕΛΠΕ, ΔΕΣΦΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, POLYECO), εκπρόσωποι τοπικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ενεργοί πολίτες.

Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI