Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Παρουσιάσεις των ομιλητών

Α+ | A-

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών στο 15ο Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή στο Καμάρι δεν είναι πλέον διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

Για πληροφορίες σχετικά με το Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή και τις παρουσιάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: egt@titan.gr

Απολογισμός 2016