Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Ημερολόγιο

Α+ | A-
Ημερομηνία Εκδήλωση Προσθέστε στο Outlook
8/11/2018 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
26/7/2018 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2018 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
2/7/2018 Ημερομηνία καταβολής μερίσματος και Ημερομηνία καταβολής επιστροφής κεφαλαίου outlook
27/6/2018 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου – Record date outlook
26/6/2018 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος – Record date και Αποκοπή εταιρικών πράξεων κεφαλαίου outlook
25/6/2018 Αποκοπή Μερίσματος outlook
1/6/2018 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση Προνομιούχων Μετόχων outlook
24/5/2018 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2018 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
23/3/2017 Ανακοίνωση Ετησίων Αποτελεσμάτων 2016 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
3/11/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2016 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
28/7/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2016 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
 
     επόμενη σελίδα >>

Απολογισμός 2018