Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Ημερολόγιο

Α+ | A-
Ημερομηνία Εκδήλωση Προσθέστε στο Outlook
23/3/2017 Ανακοίνωση Ετησίων Αποτελεσμάτων 2016 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
3/11/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2016 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
28/7/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2016 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
17/6/2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων outlook
12/5/2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2016 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
10/3/2016 Ανακοίνωση Ετησίων Αποτελεσμάτων 2015 και ενημέρωση Aναλυτών και Επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης outlook
 
     επόμενη σελίδα >>

Απολογισμός 2016