Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας
για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα

Α+ | A-

 


Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 12 Μαΐου 1902 με έδρα τον Πειραιά και μετοχικό κεφάλαιο 200.000 δρχ. Παράλληλα ξεκίνησε η ανέγερση του πρώτου ελληνικού εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Ελευσίνα. Το 1910 μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Α.Ε. Τσιμέντων «Ο ΤΙΤΑΝ» και το 1912 η μετοχή της εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όπου διαπραγματεύεται έως και σήμερα.

 


Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δραστηριοποιείται ως ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με κύρια προϊόντα το τσιμέντο, το έτοιμο σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά.

Ακολουθώντας μια εξωστρεφή στρατηγική, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει σήμερα εξελιχθεί σε πολυ-περιφερειακή δύναμη, με δραστηριότητες σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Όμιλος διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες: Ελλάδα, Η.Π.Α., Αίγυπτο, Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας, Σερβία και Τουρκία. Τα προϊόντα του διατίθενται σε 36 διαφορετικές χώρες.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Σύνοψη του Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού του Ομίλου, εδώ.


 

 


 

Το A’ εξάμηνο του 2016 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε βελτίωση αποτελεσμάτων, κυρίως χάρη στην αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο.

Συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, η σημαντική αύξηση της ζήτησης, λόγω της συνεχιζόμενης δυναμικής πορείας του κλάδου κατασκευών, σε συνδυασμό με τα οφέλη από τις εκτεταμένες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος, έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Και στην Αίγυπτο, η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά το α’ εξάμηνο του 2016. Τα επίπεδα παραγωγής των εργοστασίων του Ομίλου έχουν επανέλθει σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της προ-κρίσης καυσίμων εποχής. Ταυτόχρονα, το επενδυτικό πρόγραμμα για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας έχει ήδη ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο του Beni Suef ενώ στο εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2016.

Στην Ελλάδα, η κατανάλωση δομικών υλικών το α’ εξάμηνο του έτους προήλθε κυρίως από τα δημόσια έργα, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να πλήττεται από την οικονομική κρίση και να κινείται πτωτικά.

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν αύξηση της ζήτηση σε σχέση με τα επίπεδα δραστηριότητας του 2015 ενώ και στην Τουρκία τα αποτελέσματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) ήταν καλύτερα από αυτά του περασμένου έτους.

Η εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου για την περίοδο 2015-2016, ύψους €350 εκατ., συνεχίζεται κανονικά, με τις δαπάνες κατά το α’ εξάμηνο του 2016 να ανέρχονται σε €61,1 εκατ.

Στις 7 Ιουνίου του 2016, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα ως «ΒΒ», διατηρώντας τη θετική προοπτική του εστιάζοντας στην ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου

 

  

 

 


Στην Ελλάδα, η κατανάλωση δομικών υλικών το α’ εξάμηνο του έτους προήλθε κυρίως από τα δημόσια έργα, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να πλήττεται από την οικονομική κρίση και να κινείται πτωτικά. 

Οι εξαγωγές, οι οποίες συνεχίζουν να απορροφούν πάνω από τα 2/3 της παραγωγής των ελληνικών εργοστασίων, περιόρισαν σε ένα βαθμό τις επιπτώσεις από τη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά.

Σημειώνεται ότι ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει λιγότερο από 7% των πωλήσεων του Ομίλου.


 

 


 

Μόλις το 0,05% των δανείων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ προέρχεται από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ενώ ένα άλλο 0,5% από θυγατρικές Ελληνικών Τραπεζών στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, στις 30.06.2016 (επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία) ο μικτός δανεισμός του Ομίλου ανήρχετο σε €852εκατ., προερχόμενος από τις ακόλουθες πηγές:

  • Εκδόσεις ομολογιακών δανείων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές που απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό κοινό και κυρίως σε ξένους θεσμικούς επενδυτές €672,7 εκατ. (79% του συνόλου)
  • Διεθνείς Τράπεζες (εξωτερικού) €174,3 εκατ. (20% του συνόλου)
  • Θυγατρικές Ελληνικών Τραπεζών στο εξωτερικό €4,2 εκατ. (0,5% του συνόλου)
  • Ελληνικές Τράπεζες €0,4 εκατ. (0,05% του συνόλου)
Ας σημειωθεί ότι ο δανεισμός του Ομίλου ΤΙΤΑΝ έχει πάντα εξυπηρετηθεί εμπρόθεσμα.

 

 


 

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2016 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις, με κύριο μοχλό την ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και πέραν του τρέχοντος έτους. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις θετικές προοπτικές, ο Όμιλος υλοποιεί εδώ και δύο χρόνια ένα ενισχυμένο επενδυτικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση στο σύνολο του έτους θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αλλά θα βελτιωθεί οριακά, υπό την προϋπόθεση της προόδου των δημοσίων έργων και της απρόσκοπτης χρηματοδότησή τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2016 αναμένεται να διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, που αποτελούν τους κύριους επενδυτικούς και εμπορικούς εταίρους της περιοχής. Ωστόσο, διαφαίνονται κάποια μικρά περιθώρια βελτίωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία ενώ η ολοκλήρωση των έργων που επιτρέπουν τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα θα καταστίσουν ομαλότερη και ανταγωνιστικότερη τη λειτουργία των εργοστασίων. Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι συναλλαγματικοί περιορισμοί επιφυλάσσουν ακόμη κινδύνους για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά στην Τουρκία, οι πρόσφατες εξελίξεις αυξάνουν την αβεβαιότητα, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην αγορά.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου

Απολογισμός 2017