Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Φωτογραφίες

Α+ | A-
Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, Borg El-Arab, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος



Απολογισμός 2017