Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Φωτογραφίες

Α+ | A-
Νέες φωτογραφίες
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΤΕΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ
Εργοστάσιο τσιμέντου ΑΝΤΕΑ, Αλβανία
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΤΕΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ
Εργοστάσιο τσιμέντου ΑΝΤΕΑ, Αλβανία
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΤΕΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ
Εργοστάσιο τσιμέντου ΑΝΤΕΑ, Αλβανία
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, BORG EL-ARAB, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, Borg El-Arab, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος
«ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΖΩΗΣ», ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«Σκυταλοδρομία Ζωής», μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρίας
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, KISELA VODA, Π.Γ.Δ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δενδροφύτευση με τη συμμετοχή μαθητών σχολείου, Kisela Voda, Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ROANOKE, VIRGINIA , ΗΠΑ
Εργοστάσιο τσιμέντου Roanoke, Virginia , ΗΠΑ
ΣΙΛΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Σιλοφόρα του Τιτάνα προσφέρονται σε Δήμους ως δεξαμενές πυρόσβεσης-ύδρευσης
ΔΕΝΔΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ
Δενδοφύτευση καμμένων περιοχών με δωρεά δενδρυλλίων ΤΙΤΑΝ, Δήμος Πηνείας
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ZLATNA PANEGA, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Εργοστάσιο τσιμέντου Zlatna Panega, Βουλγαρία
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ USJE, Π.Γ.Δ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εργοστάσιο τσιμέντου Usje, Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΤΕΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ
Εργοστάσιο τσιμέντου ΑΝΤΕΑ, Αλβανία
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Αποκατάσταση λατομείου Δρυμού Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ALEXANDRIA, ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Εργοστάσιο τσιμέντου Alexandria, Αίγυπτος
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PENNSUCO, FLORIDA, ΗΠΑ
Εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco, Florida, ΗΠΑ

Απολογισμός 2018