Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Video

Α+ | A-

Δείτε παρακάτω το video που σας ενδιαφέρει. Ο χρόνος που απαιτείται για να δείτε τα video, εξαρτάται από τη σύνδεσή σας και το μέγεθος των αρχείων.

Επιχείρηση ρεκόρ
της ΤΙΤΑΝ AMERICA

Δεκατρείς μόνο ώρες διήρκησε η μεγαλύτερη επιχείρηση της ΤΙΤΑN AMERICA για τη μεταφορά και παράδοση 7.569 κυβικών μέτρων σκυροδέματος στο συγκρότημα ανεγειρόμενων κατοικιών, στην Aqualina της Florida.

Για την πραγματοποίηση του έργου εργάστηκαν περισσότεροι από 230 υπάλληλοι της ΤΙΤΑΝ AMERICA και χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 145 αυτοκίνητα-αναμικτήρες, που μετέφεραν 990 φορτία έτοιμο σκυρόδεμα.

Ο σχεδιασμός για την παράδοση χρειάστηκε περισσότερους από 4 μήνες και περιλάμβανε πολυάριθμες συναντήσεις με τον πελάτη και με τις τοπικές αρχές. Τη διέλευση των οχημάτων διευκόλυνε η τοπική αστυνομία, αναλαμβάνοντας να τη διευθέτηση της συγκοινωνίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν δεν επέτρεψαν να συμβεί κανένα ατύχημα.

Video TITAN (αρχείο .wmv)  (12,5 MB)
     

ΤΙΤΑΝ AMERICA

Video TITAN (αρχείο .wmv)  (6,38 MB)

Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2018