Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Δελτία Τύπου - Νέα

Α+ | A-
Έτος   Κατηγορία
Συνολικά αποτελέσματα  332 | Σελίδα 1 από 24
 • 13/6/2018
  «Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί», Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Παρουσίαση της Σύνοψης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2017 και της ειδικά σχεδιασμένης ιστοσελίδας
 • 4/6/2018
  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2018
 • 4/6/2018
  Αποφάσεις της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της 1ης Ιουνιου 2018
 • 24/5/2018
  Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2018
 • 2/5/2018
  Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • 2/5/2018
  Πρόσκληση σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων
 • 2/4/2018
  Όμιλος ΤΙΤΑΝ Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2017
 • 28/3/2018
  Αποτελέσματα Έτους 2017
 • 25/1/2018
  Μαθητές εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνολογίες στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στη Νέα Ευκαρπία
 • 22/1/2018
  Ολοκλήρωση διάθεσης πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 από την Titan Global Finance PLC στο πλαίσιο της έκδοσης του Νοέμβριου 2017
 • 22/1/2018
  Αναγγελία πρόθεσης έκδοσης και διάθεσης πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών από την Titan Global Finance PLC στο πλαίσιο της έκδοσης του Νοέμβριου 2017
 • 21/11/2017
  Δωρεά τσιμέντου και αδρανών υλικών από τον Τιτάνα για τις ανάγκες στη Μάνδρα
 • 9/11/2017
  Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκ. Ευρώ από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC
 • 6/11/2017
  Αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων εγγυημένων ομολογιών ποσού €250.000.000 από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

Απολογισμός 2017