Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Δελτία Τύπου - Νέα

Α+ | A-
Έτος   Κατηγορία
Συνολικά αποτελέσματα  324 | Σελίδα 1 από 24
 • 25/1/2018
  Μαθητές εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνολογίες στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στη Νέα Ευκαρπία
 • 22/1/2018
  Ολοκλήρωση διάθεσης πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 από την Titan Global Finance PLC στο πλαίσιο της έκδοσης του Νοέμβριου 2017
 • 22/1/2018
  Αναγγελία πρόθεσης έκδοσης και διάθεσης πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών από την Titan Global Finance PLC στο πλαίσιο της έκδοσης του Νοέμβριου 2017
 • 21/11/2017
  Δωρεά τσιμέντου και αδρανών υλικών από τον Τιτάνα για τις ανάγκες στη Μάνδρα
 • 9/11/2017
  Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκ. Ευρώ από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC
 • 6/11/2017
  Αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων εγγυημένων ομολογιών ποσού €250.000.000 από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC
 • 6/11/2017
  Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουλίου 2019
 • 2/11/2017
  Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2017
 • 27/7/2017
  Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2017
 • 26/7/2017
  150 τόνοι τσιμέντο δωρεά από την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στη Λέσβο
 • 6/6/2017
  Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Παρουσίαση της Σύνοψης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2016 και του ειδικά σχεδιασμένου microsite
 • 15/5/2017
  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Μαΐου 2017
 • 15/5/2017
  Αποφάσεις της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετοχών της 12ης Μαΐου 2017
 • 11/5/2017
  Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2017

Απολογισμός 2016