Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Εκδόσεις

Α+ | A-

Ετήσιες

Σ’ αυτές περιλαμβάνεται ο Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός προς τους Μετόχους και τις αρμόδιες αρχές.

Περιοδικές

Οι περιοδικές εκδόσεις του Ομίλου είναι :

  • ‘‘Τιτάνες’’, ενημερωτικό ελληνικό έντυπο που απευθύνεται στο προσωπικό και στους άλλους συμ-μετόχους του)

Ειδικές Εκδόσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ειδικές εκδόσεις του Ομίλου:

  • Εκδόσεις που αναφέρονται γενικά στον Όμιλο, σκιαγραφώντας τη δραστηριότητά του γενικά (π.χ. έντυπα και λεύκωμα 100ετηρίδας) ή σε επιμέρους τομείς (π.χ. έκδοση για το περιβάλλον κ.ά.)
  • Έντυπα που αφορούν σε συγκεκριμένες δράσεις-πρωτοβουλίες του Ομίλου (π.χ. έντυπο για το Οικουμενικό Σύμφωνο κ.ά.)
  • Έντυπα συμβουλευτικού-επιμορφωτικού χαρακτήρα (π.χ. Οδηγοί ασφαλείας για τους χώρους εργασίας και το σπίτι κ.ά.)
  • Τεχνικές εκδόσεις

 

Απολογισμός 2018