Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Οι Άνθρωποί μας

Α+ | A-

Οι άνθρωποί μας βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Οι προσπάθειες και οι ικανότητές τους είναι αυτές που οδήγησαν τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στην επιτυχία, για περισσότερο από 100 χρόνια.

Στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ μοιραζόμαστε ένα γνήσιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και την κοινωνία για αυτό και η απασχόληση χαρακτηρίζεται από μια μακρόχρονη σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, αντανακλώντας ευθέως τις εταιρικές μας αξίες και την συνέπεια των αρχών μας.

Στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ αναδεικνύουμε τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μιας από τις βασικές μας εταιρικές αξίες, συνεπώς οι άνθρωποι μας είναι αφοσιωμένοι στο να προσθέτουν αξία στην εταιρεία καθώς και στην κοινωνία συνολικά και διέπονται από την ίδια αξία της συνεχούς βελτίωσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία όπως και η καλή ψυχική και σωματική κατάσταση των εργαζομένων μας είναι ουσιώδης εταιρική προτεραιότητα, ενώ παράλληλα επενδύουμε σταθερά στους ανθρώπους μας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις. Έτσι, η απασχόληση στον Όμιλο, δεν σημαίνει μόνο ένταξη σε μια πολύ-περιφερειακή εταιρεία που είναι ηγέτης στον χώρο των δομικών υλικών, αλλά και ταυτόχρονα σε μια εταιρεία που δεσμεύεται για την ανάπτυξη των ανθρώπων της.

 
Πλαίσιο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου TITAN 

Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2018