Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Αποστολή βιογραφικού

Α+ | A-

Αναζητούμε ανθρώπους που ενστερνίζονται τις αξίες μας, έχουν εσωτερική παρακίνηση, πάθος για τη δουλειά τους και για την επιτυχία του Ομίλου. Αναζητούμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τους άλλους και μπορούν να εργαστούν ομαδικά, να εξισορροπούν την πνευματική τους ικανότητα και τη συναισθηματική τους ωριμότητα, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και πιέσεις του περιβάλλοντος. Προσφέρουμε ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.

Εάν ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία με προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης μπορείτε να εισάγετε το βιογραφικό σας σημείωμα, επιλέγοντας πάντα τη χώρα που σας ενδιαφέρει να εργαστείτε.

Υπάρχει η δυνατότητα να διερευνήσετε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε συγκριμένη θέση εργασίας που να πληροί τα τυπικά προσόντα και τις επαγγελματικές σας προτιμήσεις, επιλέγοντας τη χώρα που επιθυμείτε να εργαστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις θέσεις εργασίας.


Επιλογή χώρας :

Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2018