Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Τι γίνεται μετά την αποστολή του βιογραφικού μου

Α+ | A-

Αμέσως μετά την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματός σας, θα επιβεβαιωθεί αυτομάτως -στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει- η παραλαβή του.

Αν στην αίτησή σας έχετε διατυπώσει προτίμηση για συγκεκριμένη θέση, αυτό θα ληφθεί υπόψη, σε συσχετισμό με τις προδιαγραφές της θέσης αυτής και των αντίστοιχων προσόντων σας.

Αν στην αίτησή σας δεν έχετε εκφράσει προτίμηση για συγκεκριμένη θέση, αλλά έχετε εκδηλώσει επιθυμία για απασχόληση σε τομέα δραστηριότητας του Τιτάνα, σχετικό με τις ειδικές γνώσεις σας, την προϋπηρεσία και εργασιακή σας πείρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις ανακύψει ανάγκη κάλυψης θέσης που ταιριάζει με τα προσόντα σας.

Εφόσον υπάρχει αρχικά και από την πλευρά σας ενδιαφέρον για απασχόληση στη θέση αυτή, ακολουθεί η διαδικασία επιλογής. Περιλαμβάνει τουλάχιστο δύο συνεντεύξεις και πιθανή συμμετοχή σε δοκιμασία αξιολόγησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στη θέση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ενημερώνεστε γραπτώς για την έκβαση της υποψηφιότητάς σας.

Το βιογραφικό σας σημείωμα διατηρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο υποψηφίων για διάστημα δύο ετών. Εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει αλλαγή κάποιου από τα στοιχεία του βιογραφικού σας, ή των προτιμήσεών σας ως προς τη θέση απασχόλησης στον Τιτάνα, θα πρέπει να αποστείλετε νέο ενημερωμένο βιογραφικό στη διεύθυνση www.titan-cement.com, αναφέροντας τη νέα σας προτίμηση και σημειώνοντας «Ναι» στο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας «Έχω ξαναστείλει βιογραφικό σημείωμα».

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται και χρησιμοποιούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά.


Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2018