Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Ποιους αναζητούμε

Α+ | A-

Αναζητούμε ανθρώπους που ενστερνίζονται τις αξίες μας. Ανθρώπους με εσωτερική παρακίνηση, πάθος για τη δουλειά τους και για την επιτυχία του Ομίλου. Ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τους άλλους και μπορούν να εργαστούν ομαδικά. Ανθρώπους που εξισορροπούν την πνευματική ικανότητα και τη συναισθηματική ωριμότητα, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και πιέσεις του περιβάλλοντος.

Κριτήρια επιλογής

Για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, βελτιώνουμε συνεχώς τη διαδικασία επιλογής. Σχεδιάζουμε και χρησιμοποιούμε εργαλεία αξιολόγησης υποψηφίων, βασισμένα στις θεμελιώδεις δεξιότητες της οργάνωσης, διενεργούμε τις συνεντεύξεις των υποψηφίων σε επιτροπές, και χρησιμοποιούμε τεστ ικανοτήτων και ερωτηματολόγια επαγγελματικής προσωπικότητας.

Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2018