Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Οι αξίες μας

Α+ | A-

Οι αξίες μας βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξής μας. Μας καθοδηγούν σε ό,τι κάνουμε. Προερχόμενες από τις αρχές, τα «πιστεύω» και το όραμα των ιδρυτών του ΤΙΤΑΝΑ, είναι βαθιά ριζωμένες στην παράδοσή μας και έχουν γαλουχήσει τους ανθρώπους μας για περισσότερο από έναν αιώνα. Η Εταιρία μπορεί να έχει αναπτυχθεί πολύ από τότε, διατηρεί όμως ακόμη τα θεμελιώδη στοιχεία της κουλτούρας της και του οικογενειακού της πνεύματος.
Στον ΤΙΤΑΝΑ, δεν ψάχνουμε μόνο ικανά στελέχη για την πλήρωση θέσεων εργασίας, αλλά επιδιώκουμε να προσλαμβάνουμε ανθρώπους που ενστερνίζονται αυτές τις διαχρονικές αξίες.

Ακεραιότητα

 • Επικοινωνούμε με ειλικρινή και ανοιχτό τρόπο
 • Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία
 • Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές

Συνεχής Βελτίωση

 • Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει
 • Δεν εφησυχάζουμε με την επιτυχία
 • Μαθαίνουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες μας
 • Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία στην εφαρμογή νέων ιδεών

Δέσμευση έναντι στόχων

 • Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους
 • Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα
 • Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)

Αξία στον πελάτη

 • Προβλέπουμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας
 • Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες
 • Παρέχουμε πρωτοποριακές λύσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Γνώση

 • Επενδύουμε στη γνώση
 • Διευρύνουμε το γνωστικό μας κεφάλαιο
 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την απόκτηση και διάχυση της γνώσης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
 • Σεβόμαστε τους εργαζομένους μας 
 • Σεβόμαστε τις τοπικές κοινωνίες 
 • Λειτουργούμε ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας 
 • Είμαστε δεσμευμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη

 

Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2017