Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Μακροπρόθεσμη δέσμευση στους ανθρώπους μας

Α+ | A-

Στον Τιτάνα διατηρούμε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε ό,τι κάνουμε. Ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε συνεχώς την Πρόταση Αξίας προς τους εργαζομένους μας, προσπαθώντας να τους προσφέρουμε ξεχωριστές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς επίσης και μια σταδιοδρομία δημιουργική με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2018