Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας

Α+ | A-

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας αξίζουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη σε ένα περιβάλλον εργασίας, που τους υποστηρίζει ώστε να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Ένα τέτοιου είδους εργασιακό περιβάλλον μάθησης δημιουργείται στον ΤΙΤΑΝΑ από τον συνδυασμό των παρακάτω:

  • Διαδικασία Ανάπτυξης & Απόδοσης
  • Υλοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διάχυση της Γνώσης
  • Ανάπτυξη Ηγεσίας

Ως μέρος της διαδικασίας Απόδοσης και Ανάπτυξης, αξιολογούμε την απόδοση και το δυναμικό των ανθρώπων μας και αξιοποιούμε το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης ως βάση για τη δημιουργία ατομικών πλάνων ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να εμπλουτίζουμε διαρκώς τις ικανότητες και τις γνώσεις των στελεχών μας, και να ‘χτίζουμε’ το πλάνο διαδοχής για όλο τον Όμιλο.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους ανθρώπους μας, που απλώνεται από την εμπέδωση του Κώδικα Δεοντολογίας και των εταιρικών μας αξιών έως την ανάπτυξης ηγεσίας, τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Προγράμματα Ανάπτυξης – Παραδείγματα από τον Όμιλο

STEP (Self Training E-Learning)

Το πρόγραμμα STEP είναι μια ετήσια πρωτοβουλία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με σκοπό την ανάπτυξη των ανθρώπων μας που έχουν την ευθύνη διοίκησης ομάδων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Βασίζεται σε περιεχόμενο που παρέχεται από το Harvard Business Publishing, το οποίο περιλαμβάνει υψηλά πρότυπα πρακτικών ηγεσίας από το Πανεπιστήμιο του Harvard Business School. Το πρόγραμμα αυτό διαθέτει ένα ευέλικτο, σύγχρονο και απαιτητικό περιεχόμενο που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων. Διευκολύνει όχι μόνο την ανταλλαγή «καλών πρακτικών» και γνώσεων σχετικά με καθημερινά διοικητικά θέματα αλλά και τη συνεργασία ανάμεσα σε ομάδες εργασίας από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και λειτουργίες της εταιρίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ.

Το πρόγραμμα αυτό υιοθετεί ένα μείγμα μεθόδων μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων μέσω εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), μελετών περιπτώσεων, τεστ αξιολόγησης, ατομικών και ομαδικών αναθέσεων καθώς και εργαστηρίων.

CMENTORS

Το πρόγραμμα CMentors έχει ως στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης των μηχανικών του ΤΙΤΑΝΑ ώστε να γίνουν πρώτης κλάσης επαγγελματίες και υψηλής αξίας μέντορες στο χώρο του τσιμέντου. Υιοθετεί ένα συνδυασμό μεθόδων μάθησης, όπως ενότητες e-learning αναφορικά με τη βασική τεχνολογία τσιμέντου – από λατομεία μέχρι τη διανομή τσιμέντου – εκπαίδευση στη θέση εργασίας που περιλαμβάνει εργασίες πεδίου και διδασκαλία στην αίθουσα, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η διατύπωση των Διαδικασιών Λειτουργίας του ΤΙΤΑΝΑ για την κάθε φάση παραγωγής, με βάση τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό των εργοστασίων τσιμέντου, καθώς και την ανάπτυξη των μηχανικών μας ως προς τις τεχνικές γνώσεις και ευρύτερες δεξιότητες τους, όπως δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, μάθηση του πως μαθαίνουμε, επικοινωνία και ομαδική εργασία.

TITAN America Leadership (TAL)

Το TAL είναι ένα πρόγραμμα ηγεσίας με επίκεντρο τις αξίες που έχει αναπτυχθεί από την TITAN America. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στελέχη της TITAN America που έχουν ευθύνη διοίκησης ανθρώπων (προϊσταμένους) να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, ξεκινώντας από την προσωπική ηγεσία και καταλήγοντας στην ηγεσία των άλλων και της επιχείρησης γενικότερα. Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού είναι η ανώτατη διοίκηση της TITAN America, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή της TITAN America, των Προέδρων των Επιχειρηματικών Μονάδων και του Αντιπροέδρου Ανθρώπινου Δυναμικού της TITAN America.

Πρόκειται για ένα άκρως δια-δραστικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να προκαλέσει τη σκέψη και το συναίσθημα και να μαθαίνει ο ένας από τον άλλο. Το διδακτικό προσωπικό φέρνει στο προσκήνιο του προγράμματος τις δικές του προσωπικές εμπειρίες και αισθητική, με σκοπό να ‘συντονιστεί’ με τους συμμετέχοντες και να κάνει το περιεχόμενο του προγράμματος πραγματικό, αυθεντικό, διασκεδαστικό και αναζωογονητικό, ενώ, παράλληλα, να κάνει τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους ανοιχτά, οδηγώντας σε μια αμφίδρομη σχέσης μάθησης και ανάπτυξης.

Προθερμαντής Καριέρας

Ο «Προθερμαντής Καριέρας» είναι ένα ενδο-εταιρικό πρόγραμμα που βασίζεται στη διδασκαλία στη αίθουσα. Απευθύνεται στους μηχανικούς των εργοστάσιων τσιμέντου στην Ελλάδα και αποτελείται από 28 εκπαιδευτικές ενότητες. Η ανάγκη, αφ’ ενός, μετάδοσης πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας σε νεοπροσλαμβανόμενα στελέχη και, αφ’ ετέρου, ενσωμάτωσής τους στην εταιρική κουλτούρα, έχει οδηγήσει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης, με τίτλο «Προθερμαντής Καριέρας».

Σκοπός του είναι να αναπτύξει αποτελεσματικά τις τεχνολογικές και τις ηγετικές δεξιότητες και συμπεριφορές των νέων στελεχών. Έμπειρα στελέχη του Ομίλου, καθώς επίσης και εξωτερικοί εκπαιδευτές συνεργάζονται για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

Οδηγός Προγραμματισμού Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης των ανθρώπων μας, έχουμε δημιουργήσει τον «Οδηγό Προγραμματισμού Ανάπτυξης». Ο οδηγός αυτός καθορίζει την απαραίτητη εκπαίδευση που χρειάζεται κάθε στέλεχος που εργάζεται στη Ελλάδα προκειμένου να καλύψει τις αναπτυξιακές του ανάγκες με βάση τις περιοχές που έχουν προσδιοριστεί κατά την συζήτηση αξιολόγησης της απόδοσης.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των εργαζομένων μας, ο οδηγός περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν κάθε σεμινάριο: το σκοπό του, τα στελέχη στα οποία απευθύνεται, τις κύριες θεματικές ενότητες, το χρόνο διεξαγωγής και τη διάρκειά του, τη χρησιμοποιούμενη διδακτική μέθοδο, τις συγκεκριμένες δεξιότητες στην ανάπτυξη των οποίων συμβάλλει. Επίσης, διευκρινίζει αν η συμμετοχή σε συγκεκριμένο σεμινάριο χρειάζεται ως προϋπόθεση την προηγούμενη παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει τρεις κύριες θεματικές ενότητες: Προσωπικές Δεξιότητες, Δεξιότητες Διοίκησης Ανθρώπων και Δεξιότητες Επαγγελματικής Γνώσης.

 

Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2017