Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Εργασιακό περιβάλλον

Α+ | A-

Η δέσμευσή μας στην ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαμφισβήτητη. Καλλιεργούμε τη νοοτροπία πρόληψης ατυχημάτων και ασφαλούς εργασίας, επιδιώκοντας συνεχώς το στόχο μας για «μηδέν ατύχημα». Προσπαθούμε να είμαστε η πρώτη επιλογή για τους υποψηφίους στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Η προσέγγισή μας στη μάχη προσέλκυσης ταλέντων εστιάζεται στην διαμόρφωση μιας ξεχωριστής Πρότασης Αξίας για τους ανθρώπους μας, που θα μας επιτρέπει να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να προσελκύουμε τους άριστους.

Επιπλέον, δεσμευόμαστε στη διαμόρφωση των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών, που ευνοούν την οργανωσιακή μάθηση. Μαθαίνουμε με συστηματικό τρόπο, τόσο από τις καλές πρακτικές του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και από τις δικές μας εμπειρίες.

Τέλος, η δέσμευση έναντι στόχων αποτελεί μια από τις εταιρικές μας αξίες. Η προώθηση μιας εταιρικής κουλτούρας, που είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, και η ανταμοιβή βάσει της απόδοσης βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό.


 Η Ανθρώπινη Πλευρά της Επιτυχίας

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ ανέκαθεν υπήρξε πρωτοπόρος στη υποστήριξη των εργαζομένων του και των οικογενειών τους, μέσω συνεχώς εξελισσομένων προγραμμάτων. Για τις οικογένειές τους, ο ΤΙΤΑΝΑΣ υπήρξε πάντοτε το “δεύτερο σπίτι” τους.

Η άποψη των εργαζομένων σε όλο τον Όμιλο ζητείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων, ηλεκτρονικών ψηφοφοριών ή συναντήσεων αμφίδρομης επικοινωνίας, που ονομάζονται «Ημερίδες Εργαζομένων» και πραγματοποιούνται ετησίως.  

Διεθνής Παρουσία Αναζήτηση ανά...

Χώρα
Γεωγραφική Περιοχή

Απολογισμός 2017