Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Α+ | A-

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών, με καθετοποιημένη παραγωγή και 117 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε δέκα χώρες, απασχολεί συνολικά 5.365 εργαζομένους και έχει κύκλο εργασιών €1.490,1 εκ. (2018).

 

Απολογισμός 2018