Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Δηλώσεις Επιδόσεων Προϊόντων

Α+ | A-

Δήλωση Επιδόσεων των Χύδην και Συσκευασμένων τσιμέντων που διαθέτει ο ΤΙΤΑΝ στην Ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα Δομικών Κατασκευών, ο οποίος τίθεται επίσημα σε ισχύ από την 1/7/2013.

Τσιμέντο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
  ΦΑΙΟ ΛΕΥΚΟ
Εργοστάσιο
Καμαρίου
Χύδην CEM II
32,5 N
CEM II AM
42,5 N
CEM I
42,5 R
CEM I
52,5 N
   
Σακί CEM II
32,5 N
CEM II AM
42,5 N
       
Εργοστάσιο
Ελευσίνας
Χύδην           CEM I
52,5 Ν
Σακί         CEM II
42,5 Ν
 
Εργοστάσιο
Θεσσαλονίκης
Χύδην CEM ΙΙ
32,5 N
CEM ΙΙ ΑM
42,5 N
CEM Ι
42,5 R
  CEM ΙΙ
42.5 Ν
CEM I
52,5 N
Σακί CEM ΙΙ
32,5 N
CEM ΙΙ ΑM
42,5 N
CEM ΙΙ/Β-Μ
(P-LL) 32,5R
CEM IV
32,5 N
CEM ΙΙ
42.5 Ν
 
Εργοστάσιο
Πατρών
Χύδην CEM ΙI
32,5 N
CEM ΙI AM
42,5 N
CEM Ι
52,5 N
     
Σακί CEM ΙI
32,5 N
CEM ΙV
32,5 N
CEM ΙI AM
42,5 N
     

 

Κόλλες Πλακιδίων STEREA

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
STEREA C1TE
STEREA PRO C2TE
STEREA FLEX C2TE S1

Απολογισμός 2018