Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Κώδικας Δεοντολογίας

Α+ | A-

Από την αρχή της λειτουργίας της, το 1902, η Εταιρία ΤΙΤΑΝ στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι μία επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική ευαισθησία.

Η διεθνής επέκταση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας επιβάλλει τη μεταλαμπάδευση των αρχών και των αξιών που δημιούργησαν και στήριξαν την Εταιρία από την αρχή της πορείας της και στις νέες περιοχές δράσης της. Η δέσμευση σε αυτές τις αρχές και αξίες επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση με την συμπεριφορά όλων μας και είναι καθοριστικής σημασίας για την συνέχιση της πορείας μας.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η συμμετοχή μας στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικό συστατικό του στρατηγικού μας στόχου και συνεπής συνέχεια της μέχρι σήμερα επιχειρηματικής μας παρουσίας.

Η Διοίκηση θεωρεί ευθύνη της την ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των μονίμων συνεργατών και των προμηθευτών της, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για όλο τον Όμιλο.

Με τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το Εγχειρίδιο με τον τίτλο “Εταιρικές Αξίες και Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΤΙΤΑΝ”.

Κώδικας Δεοντολογίας (ηλεκτρονικό book)

Κώδικας Δεοντολογίας (PDF 1,68 ΜB)

Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς για Προμηθευτές  (PDF 520 ΚB)

 

 

Απολογισμός 2018