Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Εταιρική Διακυβέρνηση

Α+ | A-

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει από χρόνια “βέλτιστες πρακτικές” και αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, που βαίνουν πέραν των διατάξεωντης Ελληνικής νομοθεσίας.
 

Με την από 16.12.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ έχει υπαχθεί επισήμως στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (the UK Corporate Governance Code), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, («ο Κώδικας»).

Ο Κώδικας ευρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του UK Financial Reporting Council www.frc.org.uk. Μετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα μπορείτε να δείτε εδώ: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

 

 

Απολογισμός 2018