Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 23η Μαΐου 1995
Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1997

Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα – Ελλάδα και από το 1992 έως το 1997 ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Εξαγωγών του Ομίλου. Προηγουμένως, εργάσθηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και στην εταιρία συμβούλων BOOZ, Allen & Hamilton στο Παρίσι.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (από το 2010 έως τον Ιούλιο 2015), της εταιρίας Frigoglass (από το 2003 έως τον Φεβρουάριο 2015) και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (από το 2007 έως το 2009).

Είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας COCA - COLA HSC AG, του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και του ΑLBA Graduate Business School. Επίσης, είναι και μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Σπούδασε Οικονομικά στο Κολέγιο Swarthmore στις ΗΠΑ και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο INSEAD, Fontainebleau στη Γαλλία.

< επιστροφή

 
 
 

Απολογισμός 2018