Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννήθηκε το 1966

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από 23.6.1995
Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1997

Από το 1992 μέχρι το 1997 ήταν στέλεχος της Διεύθυνσης Εξαγωγών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.
Προηγουμένως εργάσθηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στην εταιρία συμβούλων BOOZ, ALLEN & HAMILTON στο Παρίσι.

Είναι μέλος του Δ.Σ. και Ταμίας του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και μέλος του Δ.Σ. του ALBA Graduate Business School. Από τον Ιούνιο του 2015 είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της Coca-Cola HBC AG.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (2010-Ιούλιος 2015), της εταιρίας Frigoglass A.B.E.E. (2003-Φεβρουάριος 2015) και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (2007-2009).

Σπούδασε Οικονομικά στο Swarthmore College στις ΗΠΑ και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD (Fontainebleau).

< επιστροφή

Απολογισμός 2016