Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Αλέξανδρος Μακρίδης

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 17η Ιουνίου 2016 (1η θητεία)
Μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εμπορικής εταιρίας βιομηχανικών ειδών «Χρυσαφίδης Α.Ε.», που ιδρύθηκε το 1882 και δραστηριοποιείται στις Βαλκανικές χώρες και στην Αφρική.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Aegean Airlines, του ΙΟΒΕ, του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδος και του Alba. Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ και μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Yale στον Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων.

Είναι κάτοχος ΒΑ στα Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Υale, JD από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Υale και ΜΒΑ από το Harvard Business School.

< επιστροφή

 
 

Απολογισμός 2017