Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ-ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ

Γεννήθηκε το 1960

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από 14.6.2013 (2η θητεία)

Είναι Δικηγόρος Αθηνών και Εταίρος του Δικηγορικού Γραφείου Μ.&Π. Μπερνίτσας.

Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτις στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (1986-1987) και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985-1990). Είναι επίσης Μέλος του Δ.Σ. του St. Catherine's British School.

Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το London School of Economics.

< επιστροφή

Απολογισμός 2016