Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Δόμνα Μιράσγεζη-Μπερνίτσα

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΜΝΑ ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ-ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ

Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14η Ιουνίου 2013 (2η θητεία)
Πρόεδρος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα και είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι επίσης εταίρος στη «Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσα».

Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτης στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (1986-1987) και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985-1990). Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του St. Catherine’s British School (2009-2017).

Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το London School of Economics.

< επιστροφή

 
 
 

Απολογισμός 2017