Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Ιωάννα Παπαδοπούλου

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Γεννήθηκε το 1952

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από 17.6.2016 (1η θητεία)

Από το 1996 είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Βιομηχανίας Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922 από την οικογένεια του πατέρα της Ευάγγελου Παπαδόπουλου.

Επίσης, είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος των εταιριών Ελληνικά Τρόφιμα Α.Ε. και ΙΚΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank.

Mετά την αποφοίτησή της από τη Σχολή Χιλλ συνέχισε τις σπουδές της στην Αγγλία στη Χημεία Τροφίμων.

< επιστροφή

Απολογισμός 2016