Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Μιχάλης Κολακίδης

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ

Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου ΤΙΤΑΝ
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από την 12η Ιανουαρίου 2016.
Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Ανώτερος Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού από το 2014.

Γεννήθηκε το 1954 στη Λευκωσία Κύπρου και ξεκίνησε την καριέρα του ως Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Χρηματοδότησης και Τοπικής Εταιρικής Τραπεζικής στη Citibank Ελλάδος (1979-1993). Το 1993 διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της Τράπεζας ΕΤΕΒΑ Α.Ε.

Την περίοδο 1994 – 2000 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και ήταν υπεύθυνος εξαγορών στη Ν.Α. Ευρώπη και την Αμερική. Διετέλεσε, επίσης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας (1998-2001).

Την περίοδο 2000 – 2007 διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και ήταν υπεύθυνος για την Επιχειρηματική και Λιανική Τραπεζική και για τις Διεθνείς Σχέσεις και Δραστηριότητες του ομίλου. Την περίοδο 2007 – 2013 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias A.E.

Είναι, επίσης, μέλος του Δ.Σ. της EUROBANK CYPRUS Ltd.

Σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics και είναι κάτοχος MBA από το London Business School.

< επιστροφή

 
 
 
 
 

Απολογισμός 2017