Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Πέτρος Σαμπατακάκης

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 2010 (3η θητεία)
Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και υπήρξε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Citigroup Inc.(1999-2004). Διετέλεσε, επίσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Διευθυντής των Citicorp και Citibank, N.A. Από το 1992 έως το 1997 ήταν επικεφαλής των θυγατρικών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ομίλου American International, των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων του ομίλου, καθώς και των εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. Διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και εταίρος της C.V. STARR. Έχει, επίσης, εργασθεί στην Chemical Bank (νυν JP Morgan Chase).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Plan International and Childreach, Επίτροπος του Κολλεγίου Αθηνών στην Ελλάδα και μέλος του Δ.Σ. της Γενναδίου Βιβλιοθήκης.

Διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο Columbia: πτυχίο (BsC) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά.

< επιστροφή

 
 

Απολογισμός 2017