Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Πλούταρχος Σακελλάρης

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ

Γεννήθηκε το 1964

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από 14.6.2013 (2η θητεία)

Είναι Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012) και προηγουμένως Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα Συμβούλια του Eurogroup και του ECOFIN και Αναπληρωτής Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Δίδαξε στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Maryland στις ΗΠΑ και σε άλλα Πανεπιστήμια και έχει εργασθεί ως Οικονομολόγος στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Board οf Governors of the Federal Reserve System) και ως Επισκέπτης Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Brandeis, ΗΠΑ (B.A. στα Οικονομικά και Πληροφορική) και έκανε διδακτορικό (PH.D.) στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Yale.

< επιστροφή

Απολογισμός 2016