Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Πλούταρχος Σακελλάρης

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από την 14η Ιουνίου 2013 (2η θητεία).
Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεννήθηκε το 1964 στη Θεσσαλονίκη και είναι Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012) και προηγουμένως Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργώντας ως Αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα Συμβούλια του Eurogroup και του ECOFIN, καθώς και ως Αναπληρωτής Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Δίδαξε στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Maryland, στις ΗΠΑ και σε άλλα Πανεπιστήμια και έχει εργασθεί ως Οικονομολόγος στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) και ως Επισκέπτης Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Hellas Capital Leasing S.A and Credit M S.A.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Brandeis, στις ΗΠΑ (BA) στα Οικονομικά και Πληροφορική Επιστήμη και είναι κάτοχος διδακτορικού (PhD) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale.

< επιστροφή

 
 

Απολογισμός 2017