Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Ανδρέας Κανελλόπουλος, πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΕΛΗ

  • Ευθύμιος Βιδάλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Τάκης Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (ex officio)
  • Μιχάλης Σιγάλας, πρώην Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Ελένη Παπαπάνου

Απολογισμός 2017