Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Εκτελεστική Επιτροπή

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΕΛΗ

 • Κώστας Δερδεμέζης, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Αλβανίας, ΠΓΔΜ, Κοσόβου & Σερβίας
 • Βασίλειος Ζαρκαλής, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Διευθυντής Τομέα ΗΠΑ και Διευθύνων Σύμβουλος της TITAN America LLC (από 1.8.2014)
 • Mιχαήλ Κολακίδης, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Σύμβουλος Στρατηγικής 
 • Γιάννης Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
 • Σωκράτης Μπαλτζής, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Αιγύπτου & Διεθνούς Εμπορίας
 • Χρήστος Παναγόπουλος, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Τουρκίας & Bουλγαρίας
 • Ιωάννης Πανιάρας, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος
 • Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου
 • Φωκίων Τασούλας, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ομίλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • Αντώνης Κύρκος, Αναπληρωτής Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η χάραξη και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρίας, η καθημερινή διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων και η παρακολούθηση του συντονισμού όλων των λειτουργιών της Εταιρίας. Για το λόγο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται να καλεί στις συνεδριάσεις της, όποτε κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της ημερήσιας διάταξης, τους αρμόδιους διευθυντές της Εταιρίας.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας.

Απολογισμός 2017